Frakt – priser och villkor

Sverige

Frakt baserat på postnummer som börjar med: 20 t.o.m. 31, 33 t.o.m. 44 och 50 + 51:
1) På en fakturerad summa utan Moms < 5 000 euro : max. €150,-
2) På en fakturerad summa utan Moms > 5 000 euro: fraktfritt

Frakt baserat på postnummer som börjar med: 45-46-47, 52 t.o.m. 61, 63 t.o.m. 73 och 10 t.o.m. 19:
1) På en fakturerad summa utan Moms < 10 000 euro: max. €500,-
2) På en fakturerad summa utan Moms > 10 000 euro: fraktfritt

Frakt baserat på postnummer som börjar med: 74 t.o.m. 82:
1) På en fakturerad summa utan Moms < 15 000 euro: max. €500,-
2) På en fakturerad summa utan Moms > 15 000 euro: fraktfritt

Frakt baserat på postnummer som börjar med: 83-84 och 86 t.o.m. 96:
1) På en fakturerad summa utan Moms < 20 000 euro: max. €500,-
2) På en fakturerad summa utan Moms > 20 000 euro: fraktfritt

Frakt baserat på postnummer som börjar med: 62-97-98:
På begäran.