Team Heuver Däckgrossist

Medarbetarna i ett företag är den viktigaste faktorn för företagets framgång. Vid ett serviceinriktat företag som Heuver Däckgrossist stämmer det mer än någonsin. Motivation och expertis är väldigt viktiga. Vi har också väldigt strikta urvalskriterier och utbildar vår personal internt. För vi har bara ett mål: att kunna tillgodose era behov så fort de visar sig.